Skärgårdscoachen

Skärgårdscoachen

Innehåll

Bloggen handlar om mental stimulans, coachning, kommunikation, psykologi inom idrott, privat och inom yrkeslivet. Självklart tycker jag att det är jättestimulerande om det finns intresserade läsare som kan passa mig lite kommentarer och synpunkter.

När konkurrensen hårdnar och snabba beslut blir avgörande…

AllmäntPosted by Dan Sturk 2016-12-07 16:19:25

Många organisationer av idag möter en fantastisk konkurrens och kontinuerliga utmaningar vilket ställer höga krav på anpassningsförmåga, förändringsförmåga och lyhördhet mot sin marknad. Konkurrensen idag har eskalerat med rekordfart, med mängder av snabbrörliga produkter och tjänster, internationella samarbeten och trender, världskatastrofer, teknikens utveckling och inte minst informationsspridningen som gör att ett budskap flyger över jorden på bara sekunder. Vips, så kan förutsättningar och trender vända, till och med när vi ligger och sover och är helt omedvetna om vad som sker.

Att inte vilja, kunna eller förstå behovet att vid givet läge anpassa eller förändra sin verksamhet kan snabbt leda till en utförsbacke som kan vara förödande vilket vi många gånger sett bevis på. Det kan gå utomordentligt snabbt för ett företag som av någon anledning tagit felaktiga beslut eller till och med enstaka beslut som genast resulterat i förlorade marknadsandelar, kanske medfört att verksamheten utsatts för avgörande förluster som lett till obefintliga möjligheter att komma på fötter eller tappat avgörande individer som lämnat verksamheten vid fel tillfälle vid känslan av osäkerhet eller missnöje.

Med detta vill jag komma till min tanke om att den viktigaste parametern eller rent av det viktigaste kapitalet att förvalta, förädla och utveckla i en verksamhet är personalen. Jag brukar i mina texter återkomma till just vikten av att stimulera, motivera och utveckla individens engagemang och hur avgörande detta är för att nå högsta nivå av lojalitet, harmoni och driv i en organisation. I personal räknar jag självklart in alla individer som på något sätt är aktiva och påverkande inom en organisation, från ”ledning till golv”. Det handlar om att tillgodose individens känsla av att dess värden och värderingar blir tillgodosedda så att det inte finns någon tveksamhet om att ömsesidig lojalitet finns.

”Never push a loyal person to the point where they no longer care.”

Varför är då detta en återkommande tanke och mening i mina artiklar, vad är det som gör att jag är så fast i min övertygelse om att det är detta som till största delen fäller avgörandet om att lyckas eller misslyckas?

Orsaken till min övertygelse är ganska enkel. Det handlar om hur vår hjärna fungerar och hur många omedvetna automatiserade processer som påverkar vårt handlande, hur vi mår, hur vi väljer och reagerar i olika situationer och vid olika tillfällen. Detta är självklara saker i teorin för väldigt många men kanske inte i praktiken då det kan bli komplext samt att vår egen hjärna faktiskt väljer bort att tänka och processa för mycket, för att i stället göra allt den kan för spara energi och då automatiserar vårt handlande till standardrutiner. Vår hjärna är helt enkelt väldigt lat!

Jag har nu haft förmånen att få genomföra några föreläsningar just inom detta område under mitt koncept #detärdusombestämmer! och erhållit både höjda ögonbryn, igenkännande nickar samt skrynklade pannor. Ännu så länge inga tomater och ägg utan endast positiva reaktioner och god kritik. Att gå in på djupet runt den skrynkliga ”grå” under en hel dag, börja arbeta och fundera runt sig själv, sina vanor, beteenden, beslut och reaktioner är något som verkligen kostar på, dränerar mängder av energi och kan vara enormt påfrestande, men är nog så avgörande för att just kunna stå emot invanda personliga mönster, och det är just dessa mönster jag vill återkomma till.

Våra mönster och rutiner är något som vi normalt inte alls kan styra eller välja bort under stressade, pressade och kanske okända situationer. Vi blir slavar under oss själva och hamnar i ett så kallat ”fight or flight” beteende som till övervägande del styrs av instinkt. Att reagera och ta snabba beslut i situationer som detta är inte så svårt, det kan och gör vi alla, men att ta snabba, väl övervägda och genomtänkta beslut som resulterar i långsiktighet, strategi och leder i rätt riktning ställer enormt höga krav på insikt om sig själv och även andra.

Vad är det då som händer när vårt samhälle, arbetsliv och framför allt vi själva skruvar upp tempot på ett sällan tidigare skådat sätt? Det handlar inte om att stressen framtvingas av livsavgörande situationer som att en björn dagligen attackerar oss eller att vi behöver strida på liv och död, men likväl utsätts våra hjärnor för mental överansträngning vilket i sin tur påverkar vår förmåga att tänka och ta beslut på det sätt vi önskar. Den traditionella gladiatorarenan har helt enkelt bytt skepnad.
Återigen, vi vill gärna tro att vi oftast har vår hjärna under kontroll, men vid ökade nivåer av stress, konkurrens, ilska, ovana situationer med mera finns faktiskt inte kapaciteten att nyttja hjärnan optimalt. Det autonoma beteendet hoppar in och tar över vår beslutsprocess och styr oss enligt invanda mönster mot enkla och energisnåla processer och reaktioner. Hjärnan strävar enkelt uttalat endast efter att erhålla belöningspåslag, flykt från det som gör oss illa och att spara energi.

Om det nu är så att vi dagligen går omkring med ett ohälsosamt påslag av externa och interna stressfaktorer är det ganska enkel matematik att räkna ut hur våra beslut och reaktioner påverkas av detta… Jag tror nog att de flesta kan påminna sig om hur ”kort stubinen” kan vara vid hög stress, eller hur svårt det kan vara att frammana kreativt tänkande, se helheten, ha tålamod o.s.v. Känns detta bekant?

För att nu summera alla tankar och slutligen sy ihop säcken gällande värdet av organisation, personal, ökad konkurrens, snabba beslut o.s.v. så vill jag förklara det enligt nedan.

Som vi lever idag och med den nivå av intryck vi utsätter oss/utsätts för, både privat och på många arbetsplatser, tvingas hjärnan att hantera oerhörda mängder intryck från alla våra sinnen (VAKOG), stress, tankar och problemlösning. Då stressnivån under långa perioder ligger alldeles för högt och alldeles för länge erbjuds kroppen ohälsosamma kortisolnivåer och även andra skadliga bieffekter. Att under alldeles för långa stunder och perioder låta hjärnan arbeta på högvarv kan jämföras med en dators processor och det kylsystem som måste finnas för att den inte skall bli överhettad. Konsekvenserna över att en datorprocessor blir överhettad kan vara att den börjar gå långsamt, stänger ned andra delar i datorn eller till och med går sönder. Ingen större skillnad mot en hjärna som går för hårt helt enkelt.

Att i dessa situationer göra de strategiska och väl genomtänkta besluten händer helt enkelt inte, hur mycket vi än vill tro att vi klarar av detta. Att kreativa och alternativa tankar blossar upp är heller inget som sker när hjärnan har slitit för hårt under lång tid, man hamnar ofta i ett tunnelseende samt att tolerans och tålamod tryter allt snabbare. Konflikter, aggression och attitydsproblem inom gruppen blossar mycket snabbare upp och organisationen erbjuder hastigt ett ännu ohälsosammare klimat som i sin tur ökar på stressen ännu mer. Att i detta skede påbörja sin dialog om värderingar, samarbete, kreativitet och så vidare för att ta sig ur situationen blir väldigt svårt och är i de flesta gånger omöjligt. Skadan är tyvärr redan skedd.

Här kommer några enkla tips om vad Du/Ni kan göra för att förbereda och ta hand om din egen och organisationens hjärnor så att de är utvilade, färdiga och beredda att varva upp när det behövs som bäst.

Organisationen/Ledaren
 • Försök att lära Dig och personalen vad som stressar kollegor och reducera sedan onödiga stressfaktorer i största möjliga utsträckning.
 • Bygg laget/teamet starkt och skapa en gemenskap, trygghet och diskutera kontinuerligt dessa faktorer så är det enklare att förhålla sig till och fungerar tillsammans vid oundvikliga stressperioder.
 • Tänk på vad du säger, hur du säger det och vad din kropp visar samt hur det kan påverka andra.
 • Försök inte manipulera individerna. Det lyser igenom och slår tillbaka i sänkt förtroende och tillit.
 • Inför kortare vilostunder, avkopplingsperioder och återhämtningstid under arbetsdagen i lugna rum. (Yoga, Mindfullness o.s.v.)
 • Förbered/Träna hela organisationen och dig själv att ta ovana beslut och samverka i stressade situationer. Detta är en konst som kan utvecklas och med fördel involveras alla i personalen av fler anledningar.
 • Du och alla andra ansvarar för att skapa ett bra klimat.
 • Smitta inte andra med Din stress eller negativa energi.
Personligen
 • Regelbunden vila och tillräckligt med sömn för reparation av hjärnan.
 • Träning
 • Rätt form av mat, dryck och näring.
 • Uttryck inte saker som påverkar andra negativt.
 • Bemöt andra med respekt och välvilja.
 • Sprid positiv energi och prata inte illa om andra, prata direkt med dem som Du har problem med eller var tyst.
 • Jobba helst inte över, utan träna på att vara mer effektiv varvat med den viktiga avkopplingen.

Lycka till med att styra bort den onödiga stressen och bli därmed en lugnare och tryggare beslutsfattare som även fungerar rationellt och behärskat i uppskruvade situationer.

Och glöm inte, #detärdusombestämmer! • Comments(0)//blogg.skargardscoachen.se/#post101