Skärgårdscoachen

Skärgårdscoachen

Innehåll

Bloggen handlar om mental stimulans, coachning, kommunikation, psykologi inom idrott, privat och inom yrkeslivet. Självklart tycker jag att det är jättestimulerande om det finns intresserade läsare som kan passa mig lite kommentarer och synpunkter.

Varför är det så viktigt för oss att vara snabbast...?

AllmäntPosted by Dan Sturk 2017-05-15 13:52:32

Är det inte fascinerande hur vi människor (de flesta..) har ett inneboende behov (oftast omedvetet) att ha rätt? Rätt svar, rätt lösning, rätt tro osv. I många fall är driften att övertyga andra så stor att osämja, konflikt och krig uppstår.

Att svara snabbast och förhoppningsvis rätt räknas i vår kultur som en mycket eftertraktansvärd egenskap. Snabbhet kan ofta vara mer uppskattat än rätt... Vad kommer då detta behov och drift ifrån? Varför har det för så många blivit en tävling. Byggs det upp från uppfostran, lär vi oss vikten av att snabbast svara i skolan eller är det samhälle och omgivning över tid som danar oss? Eftertänksamhet, ödmjukhet samt att lyssna utan att leverera en snabb lösning verkar inte riktigt lika eftertraktat och uppskattat i vår kultur där snabbhet prioriteras.

Att lyssna utan att avbryta och döma efter sin egen tro, sanning och övertygelse kan vara väldigt svårt. Att byta frasen "inte sant" till "intressant" kan vara värt att testa oavsett vad det än gäller. Kan det ge oss fördelar om vi lär oss att ge tankarna lite tid att formas, ifrågasättas och bearbetas innan vi dömer och replikerar utan eftertanke?

Det diskuteras exempelvis ofta på LI vilka egenskaper som idag önskas inom försäljning och hur vi vill bli bemötta som kund, där det är eftersträvansvärt att säljaren förstår mina behov, mina önskemål och möter mig som person. Kan det fungera bättre om jag som säljare lyssnar, frågar och väljer att förstå kundens värderingar för att sedan bearbeta och väga min verklighet (mitt erbjudande) mot det jag lyssnat in från kunden istället för att snabbt försöka övertyga utan bakgrund?

Hur gör Du? Är du blixtsnabb med dina svar och förordar snabbhet före eftertanke, eller ger du utrymme för tankar och ord att ifrågasättas, ta form och utvecklas?

Hur bemöter du din omgivning? Lyssnar du in alternativa idéer eller accepterar du de snabba svaren och låter dessa prioriteras och hamna högst upp i högen av argument och tankar?

Vilken respons vill Du själv helst möta när Du berättar eller svarar något?  • Comments(0)//blogg.skargardscoachen.se/#post102