Skärgårdscoachen

Skärgårdscoachen

Innehåll

Bloggen handlar om mental stimulans, coachning, kommunikation, psykologi inom idrott, privat och inom yrkeslivet. Självklart tycker jag att det är jättestimulerande om det finns intresserade läsare som kan passa mig lite kommentarer och synpunkter.

Jag söker hjälp för att utveckla några frågor...

AllmäntPosted by Dan Sturk 2017-05-15 13:58:09Först och främst vill jag rikta ett tack till Klas Hallberg som är en fantastiskt inspirerande föredragshållare med mycket djup och humor i sina föredrag. I reflektionen nedan har jag använt den inspiration och tankar som utvecklats av att just ha hört ett föredrag som jag tror hette ”Hedra mysteriet” samt även citerat några för mig relevanta delar. Jag kan i högsta grad rekommendera att lyssna på de YouTube-klipp som finns med Klas, eller anlita honom till en föreläsning vilket ger en stor behållning på flera plan.

Under den tid jag varit aktiv på LinkedIn och andra sociala medier har jag gjort vad jag kunnat för att dela med mig av kunskap, tankar och idéer för att om möjligt tillföra mitt nätverk något vad jag trott varit värdefullt. Nu när jag summerar alla inlägg, artiklar och kommentarer finner jag att det som gett mest respons är när jag i enskilda grupper bett om hjälp och råd. När jag visat okunskap eller bett om hjälp har det skapat ett fantastiskt engagemang och fin återkoppling med goda råd, utvecklande frågor och mängder av kunskapsdelning. Kanske kan det ha berott på sammansättningen av hjälpsamma individer i den grupp jag kastat ut frågan till eller så beror det på att människan innerst inne är mer hjälpsam än intresserad av att absorbera och reflektera över oönskade insikter och fakta...? Det skulle vara fantastiskt att få mer insikt i vad andra anser och tror om detta. För vi kan ju aldrig veta vad andras sanningar om dessa mjuka delar är, vi kan bara gissa och tro…

Det är ju fantastiskt lätt att dela med sig av det man vet och tycker vilket ofta visar sig i sociala medier, men hur vanligt är det att öppna sig och våga dela med sig av det man inte vet eller kan både här på LI och rent generellt? Kanske skulle det skapa en ännu högre nivå av utvecklande och utbildande diskussioner den dag vi vågar delar med oss av våra frågor och vår okunskap (precis som Klas påtalar) och inte alltid direkt går till det för mig kända svaret. Tänk om vi finner nya dimensioner och landar i för oss obesvarade frågor som måste utvecklas ännu mer innan vi kan komma fram till ett svar...läskigt va?

Det här är garanterat jobbiga övningar för hjärnan då jag måste utmana den maximalt för att stå ut med att ha olika sanningar och alternativ i mina händer utan att instinktivt göra mina naturliga val att dra snabba slutsatser, men kanske är detta vad våra lata hjärnor egentligen behöver för att utvecklas. Kanske är det detta som behövs för att vi gemensamt skall nå nya nivåer i vårt strukturerade och bekväma tänkande. Tänk om min fråga kan få möjligheten att lyfta Dina tankar till ytterligare nya frågor istället för att summeras i ett svar som du redan vet eller kan... Fundera på vad som skulle kunna hända!

Tänk dig den organisation där frågan och okunskapen och den ocensurerade tanken erhåller plats och utrymme på agendan (istället för svar eller tystnad). Där frågan blir det som utvecklas i fler nivåer innan den besvaras, där frågan måste masseras av alla involverade innan följdfrågor kommer, som sedan kan utmynna i resultat/svar vilka vida överstiger det självklara första svaret från den som svarar snabbast eller vet bäst (just då). Wow, där blev det mycket att tänka på!

Vad tror du händer med individen och organisationen då intresset för frågan är större än det direkta svaret som baseras på vanor, värderingar och erfarenheter?

Hur skulle du känna om de frågor, funderingar och eventuell förvirring du känner blir bemött med intresse, nya utvecklande frågor och utmaningar istället för direkta svar och bedömningar? Skulle det då göra att du vågar utmana dig själv ännu mer och blotta ytterligare fler av dina funderingar och frågor? Vad skulle detta kunna leda till?

Nu kanske min reflektion och text här känns alldeles för flummig eller till och med filosofisk, men det är kanske just den effekten som landar i oss på grund av att vi så snabbt för enkelhetens skull avvisar det okända och svåra med ett av oss känt svar eller en slutsats, och då bara låter det passera istället för att ta det till oss och låta frågan gro och utvecklas till ytterligare frågeställningar inom oss själva och därifrån tar det vidare. Kanske är det som så att LinkedIn är fel forum att lägga ut denna typ av frågeställningar och att de bättre lämpar sig i en stängd grupp eller på en privat blogg där följarna själva väljer eller väljer bort, men även där är min fråga öppen för rekommendation och utmaning.

Tack för att Du tog dig tiden att läsa detta!
  • Comments(0)//blogg.skargardscoachen.se/#post104