Skärgårdscoachen

Skärgårdscoachen

Innehåll

Bloggen handlar om mental stimulans, coachning, kommunikation, psykologi inom idrott, privat och inom yrkeslivet. Självklart tycker jag att det är jättestimulerande om det finns intresserade läsare som kan passa mig lite kommentarer och synpunkter.

Att skapa utrymme för egna initiativ, oliktänkande och kreativitet, fungerar det i praktiken…?

AllmäntPosted by Dan Sturk 2016-01-20 11:03:10

Vi uppmuntrar och det pratas idag mycket om värdet av eget initiativ, oliktänkande och kreativitet i våra verksamheter/organisationer men till vilken gräns, och fungerar det i praktiken…?

Många organisationer idag har som mål att ge personalen handlingsfrihet, insyn, påverkan och för att skapa engagemang, kreativitet, driv och trivsel. Att detta är viktiga parametrar för att stärka konkurrenskraften, att korta ned ledtider, öka lönsamheten och höja produktiviteten är för de flesta känt.

Men hur är det egentligen med detta? Upplever man i dessa organisationer att man kan handla efter eget huvud med förtroende och tillit eller är det så att det inom olika organisationer finns en upplevd inkongruens mellan vad som sägs och hur det faktiskt är och fungerar i verkligheten, att den goda visionen helt enkelt endast byggt på ord och tankar utan substans?

Jag har läst en del och gjort en egen lite miniforskning inom denna fråga och det spännande är att det många gånger verkar finnas en omedveten konflikt i vilken vision som uttalats och hur det faktiskt är och efterlevs. Personalen har friheten att påverka, besluta, att skapa och bestämma, men fortfarande bollas beslut och massor av småfrågor tillbaka till ledningen som gärna tar hand om dessa utan tanke på effekten och konsekvenserna. Varför blir det så?

Uppfattningar som också kommit fram är att ledningar i företagen många gånger tar beslut i ”viktiga” frågor utan att involvera eller fråga berörda individer för att få deras syn och kunskaper, där deras ord enligt dem själva kunde och borde väga väldigt tungt. Vad skapar detta beteende?

Det dök också upp kommentarer om att idéer som lyftes upp till diskussion ofta sköts ned innan de ens fick ta form eller utvecklas som möjligheter… Hur känns den?

Fler har berättat att det är väldigt mycket möten på företaget (säljmöten, prospektmöten, kontorsmöten o.s.v.) rapporter och avstämningar om än det ena och än det andra, där detta uppfattats/känns som ett verktyg för att övervaka och kontrollera istället för att lita på att personalen gör det som förväntas och därmed skapar felaktiga vibrationer och känslor. Kan det vara så att för många avstämningsmöten skapar en misstro och en kontrollkänsla?

Nu vill jag med detta inlägg ej peka på att det är någons ”fel”, men är det inte underligt att individer i de allt mer öppna organisationerna med dessa fantastiska visioner och mål fortfarande vänder sig tillbaka till ledningen med frågor och beslut istället för att agera själva.

Likväl finner jag det underligt att ledning inte passar tillbaka ”pucken” för att skapa en vana att ta egna beslut istället för att återigen suga in den i plockhandsken. Är vi fortfarande på vissa håll alldeles för konservativa inom Svenska organisationer för att förändra det gamla hierarkiska tänkandet eller är det endast några få undantag jag lyckats pricka in?

Det finns mängder av bra och effektiva sätt bra sätt för att skapa och trygga ovan nämnda visioner till att bli konkret agerande i en organisation/verksamhet, och varför sker det då inte?

Vad är det som gör att vi önskar, efterfrågar och uttalar ett beteende i våra svenska organisationer men i nästa steg agerar som att vi inte tror på det med handling visar på motsatsen? Är det vår och tidigare generationers arv som ligger till grunden för vårt omedvetna handlande eller tror vi helt enkelt inte på det vi säger?  • Comments(0)//blogg.skargardscoachen.se/#post92