Skärgårdscoachen

Skärgårdscoachen

Innehåll

Bloggen handlar om mental stimulans, coachning, kommunikation, psykologi inom idrott, privat och inom yrkeslivet. Självklart tycker jag att det är jättestimulerande om det finns intresserade läsare som kan passa mig lite kommentarer och synpunkter.

Ett problem är inte alltid ett problem..

AllmäntPosted by Dan Sturk 2016-07-11 09:44:37
Resultat handlar inte om att få det man vill på andras bekostnad.
De värdefullaste och mest tillfredsställande resultaten uppnås genom förhandling, samarbete och gemensamma resultat som gör alla till vinnare.
  • Comments(0)//blogg.skargardscoachen.se/#post95