Skärgårdscoachen

Skärgårdscoachen

Innehåll

Bloggen handlar om mental stimulans, coachning, kommunikation, psykologi inom idrott, privat och inom yrkeslivet. Självklart tycker jag att det är jättestimulerande om det finns intresserade läsare som kan passa mig lite kommentarer och synpunkter.

Två i en! "Varför måste vi ha rätt" och en teori om "Hur företag når framgång"...

AllmäntPosted by Dan Sturk 2016-07-11 10:01:50
Vad är det som driver oss människor så till den milda grad att övertyga andra om att just att det vi valt/väljer att tro på är rätt? Att våra synpunkter är de rätta, att vår egen övertygelse är den enda rätta, att det är jag som ska vinna och ofta med vilka medel som helst? Vore det inte bättre att lyssna fråga och sedan diskutera olika möjligheter utifrån alla ingående komponenter?

Vi har sedan 400-talet f.Kr. utvecklat talekonsten för att övertyga, förtrolla, förgöra eller engagera andra. Aristoteles beskrev retoriken som ”konsten att vad det än gäller finna det som är bäst ägnat att övertyga".

I vissa grupper på LinkedIn upplever jag många gånger fantastiska diskussioner, debatter och utbyten med hjälp av det skrivna ordet vilket är en konst att framställa så att mottagaren skapar samma bild som jag menat att leverera. Tyvärr händer det dock att trådar blir mer som polemik än debatt men kanske allra helst skulle hanteras som en diskussion istället för att i skriften på alla sätt slå hål på andras argument och övertygelse och hävda att det är fel. Kanske känner någon igen detta från andra sammanhang……

En tråd jag följt men valt att ej vara delaktig i (p.g.a. polemik som uppstod vilket jag ogillar) handlade om det viktigaste är vilket värde ett företag levererar till marknaden/kunden eller om det är den interna kulturen (de mjuka delarna) i företaget, och vilket som skall prioriteras. Det finns väl egentligen inget antingen eller runt detta (som jag ser det) men det var det som tråden gick ut på.

Jag har länge följt och läst om just hur de mjuka delarna kommit att skapa enorma möjligheter i organisationers framgång och brinner för detta både med tro och insikt i hur vår hjärna reagerar på detta och mycket annat. Självklart är det som Yin och Yang, eld och vatten att alla komponenter måste finnas med i företagandet för att man skall lyckas uppnå framgång, precis som i idrott eller vad annat man företa sig, men de mjuka delarna får ofta stryka på foten då det kanske än idag inte är riktigt bekvämt att förändra och anpassa efter något flum som man inte kan ta på. Jag har här sammanställt egna och andras tankar och teorier vilka jag vill dela med mig och hoppas kan skapa tankar och idéer som leder oss alla framåt. Om det är rätt eller fel, det avgör Du som läser...

"Om världens högst värderade företag har det skrivits oändligt många artiklar om varför de lyckats men vad är det då som skiljer dessa och andra framgångsrika företag från de som inte lyckas lika bra? Svaret ligger i vår egen hjärna, svårare än så är det inte.

En avgörande grund för detta ligger i vår historia och hur vi till större delen tvingats att övervägande utnyttja vänster hjärnhalva för att det logiska och strukturerat tänkande då världens allmänna skolsystem byggdes upp i slutet av 1800-talet krävde detta. Detta var en tid då industrialiseringen nådde sin höjdpunkt. Det var analys, process, struktur och sekvens som var viktigast i dessa system och också det som utgjorde grunden för skolsystemen. Detta sätt att tänka är övervägande kopplat till vänster hjärnhalvas logiska och strukturerade sätt att arbeta.

Höger hjärnhalva som behandlar kreativitet, intuition, konst och design och fantasi fick tidigt stå tillbaka och så är tyvärr det ofta än idag. Granskar man vad som liger bakom världens bästa företag (enligt statistik) har det visat sig vara att de lyckas kombinera idéer, kreativitet och design med struktur, affärsmodell och logik.

Så hur går man till väga för att lära sig att utnyttja de båda hjärnhalvorna” i sitt företagande?

Svaret ligger i vårt beteende och hur vi styr oss själva. För att en person ska kunna utnyttja båda systemen behövs en tydlig målbild, en upplevelse av att personen tillför något som leder till målet och utmaningar som driver kreativitet.

Hur detta görs kan man bygga som fyra steg: Målbild, strategi, ledarskap och kontinuerligt lärande.

Finns det då inga genvägar för framgång och är det bara hårt arbete som gäller? Svaret är så klart att båda tillsammans skapar rätt förutsättningar. Man kan jämföra det med hur man lagar till en maträtt efter recept. Man behöver veta vilka ingredienser, i vilka mängder och i vilken ordning de skall användas. Följ receptet och du får den maträtt du vill ha. När man genom träning och hårt arbete förfinar tekniken och lär sig knepen, går det snabbare, blir enklare och blir kontinuerligt mer effektivt, och då blir resultatet också lättare att förutse och samtidigt oftast bättre. Att modellera (se NLP) andra företags ”recept” som nått framgång eller ta hjälp till detta är en mycket bra genväg.

Målbild.
I de flest företag finns någon form av mål, men långt ifrån alltid, mål som stimulerar. Det viktigaste målet är visionen, en bild av framtiden så som vi vill att den skall se ut, som används för att skapa engagemang för en hel organisation. Vi målar helt enkelt upp bilden! För bilder är enklare för oss människor att komma ihåg. Då är det viktigt att visionen inte endast bygger på lönsamhetsmål eller bara ses av ledningen. En vision är den inre mentala bilden som skall kunna ses, delas, upplevas och engagera alla i organisationen.

Strategi.
Resan till målet, vilken måste vara klar och enkel, kommunicerad och accepterad. En strategi bygger man därför lämpligtvis i enkla steg, med delmål för att öka möjligheten att nå den övergripande visionen. Ju enklare strategi desto lättare att se framför sig i vardagen och desto enklare att genomföra. Strategin måste gå att anpassa eller delvis förändra om det händer att den ej fungerar så att slutmålet, visionen går att uppnå.

Leda mot målet.
Kontinuerligt behöver en organisation höra, känna och se att målbilden är möjlig via ett anpassat ledarskap, styras i rätt riktning och stimuleras via coaching att agera själva med ansvar och förtroende. Genom att leda sig själv i sitt sätt att fokusera och prestera samt att genom ett individ- och situationsanpassat ledarskap leda organisationen skapas rätt förutsättningar för modellering och spegling av beteende inom organisationen.

Fira framgångar.
På samma sätt som efter ett mål eller delsegrar i idrotten, måste man fira sina segrar i verksamheten och samtidigt lära sig av sina misstag. En kontinuerlig process av lärande visar enligt forskning att vi skapar nya synapser i hjärnan och blir smartare för varje dag vi lär. Det är aldrig försent att lära nytt!

Hemligheten bakom framgång sitter alltså i vår egen hjärna, rätt använd är den verktyget till att skapa framgång, men vem trodde något annat, och det är tillåtet att ta genvägar om de är verifierade och leder åt rätt håll.  • Comments(0)//blogg.skargardscoachen.se/#post97