Skärgårdscoachen

Skärgårdscoachen

Innehåll

Bloggen handlar om mental stimulans, coachning, kommunikation, psykologi inom idrott, privat och inom yrkeslivet. Självklart tycker jag att det är jättestimulerande om det finns intresserade läsare som kan passa mig lite kommentarer och synpunkter.

Värdet av att låta tanken flyga...

AllmäntPosted by Dan Sturk 2016-07-11 10:06:21En outtalad tanke eller en tanke som blir nedslagen innan den getts utrymmet att bearbetas och förädlas, riskerar även att framtidens tankar att bli outtalade och instängda.

Att våga dela med sig, att vara intresserad av vad andra har att dela med sig, att lyssna på vad andra delar med sig, att inte slå ned andras tankar och idéer, kan vara skillnaden mellan utveckling och stagnation.  • Comments(0)//blogg.skargardscoachen.se/#post98